Základní údaje o MČ

Satalice jsou čtvrť a katastrální území Prahy, které bylo k hlavnímu městu bylo připojeno roku 1974. Součástí městského obvodu Praha 9 se Satalice staly roku 1990.

Vesnička Satalice se původně nazývala Sotalice. Pod tímto jménem je zmiňovaná od roku 1374. Řadu let byla řazena do Karlínského okresu, poté k Praze-sever a Praze-východ.

Dnes jsou Satalice známy díky chráněné přírodní rezervaci nazývané Satalická bažantnice. Obcí také vede lesní stezka směrem k hradišti ve vinořské oboře, která je hodně navštěvovaná turisty.

Je zde evidováno 50 ulic a 713 adres. Žije zde cca 2500 obyvatel.

Městská část Praha-Satalice si z hlediska občanské vybavenosti stojí velmi dobře, je plynofikována, vybavena vodovodem i kanalizací s napojením na ÚČOV, v místě je škola, školka, soukromá odborná škola. Vzhledem ke své poloze nedaleko centra Prahy (cca 10 km vzdušnou čarou) a nedaleko velkých nákupních zón, i vzhledem k ideální dostupnosti (územím prochází Pražský městský okruh - tzv. "Vysočanská spojka") se stává velmi vyhledávaným místem pro kvalitní bydlení. Navíc si městská část do velké míry zachovala původní "vesnický ráz" - žádné výškové domy, bydlení v přírodě, možnost sportovního vyžití.

Kromě silničního spojení leží Satalice i na železniční trati.
Železniční stanice Praha-Satalice leží na trati číslo 070 Praha - Všetaty - Mladá Boleslav - Turnov. Tato trať je jednokolejná a neelektrifikovaná.

Provoz tratě Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy i satalického nádraží byl zahájen v roce 1872. Staniční budova se zachovala v původní podobě dodnes. Obec Satalice byla v roce 1974 připojena k hlavnímu městu Praze a od roku 1976 nese zdejší stanice současný název Praha - Satalice.

Osobní doprava na trati je zajištěna osobními (zastávkovými) vlaky a rychlíky. V Satalicích zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. Ty začínají buď ve Vršovicích (a jedou pak přes hlavní nádraží) nebo na hlavním nádraží. Druhou konečnou vlaků jsou Všetaty nebo Mladá Boleslav. Do zavedení grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 11. prosince 2005 jezdily některé zastávkové vlaky z Prahy až do Turnova.

Úsek tratě 070 Praha - Všetaty spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha hlavní nádraží - Praha Čakovice je zavedena plná integrace, tj. možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek PID na osobních a spěšných vlacích.

Železniční stanice Praha-Satalice leží dle staničení v km 14,0 (od hlavního nádraží).
Ve staniční budově slouží cestujícím čekárna s výdejnou jízdenek, která je přístupná pouze ze strany kolejiště, z krytého nástupiště u budovy.

Staniční budova ústí průčelím do ulice K Nádraží, kde se v její blízkosti nachází autobusová zastávka Nádraží Satalice, kterou obsluhují linky 201 a 386. Zastávka Nádraží Satalice je ale jen jednosměrná, a to ve směru na Satalickou oboru. Směrem na Černý Most jsou linky PID vedeny ulicí Budovatelskou a nejbližší zastávkou u nádraží je v tomto směru Budovatelská, umístěná u přejezdu na čakovickém zhlaví stanice.

 

zdroj: http://prahamhd.vhd.cz/Draha/satalice.htm

Základní údaje o MČ
Základní údaje o MČ