Zastupitelé MČ

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ
  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


Mgr. Milada Voborská (STAN), starostka
voborska@satalice.cz


Ing. Leona Táborská (STAN), místostarostka
taborska@satalice.cz


Ing. Petr Adamec (STAN)
adamec@satalice.cz


Ing. Petr Beran (STAN)
beran@mcsatalice.cz


Roman Hogen (ANO 2011)
hogen@satalice.cz


Pavel Hřebík (STAN)
hrebik@satalice.cz


Tomáš Maršál, DiS. (STAN)
marsal@satalice.cz


JUDr. Jitka Mokrá (ODS)
mokra@satalice.cz


Ing. Věra Písaříková (Pro Satalice)
pisarikova@satalice.cz


Libor Vrabec (Pro Satalice)
vrabec@satalice.cz


Ing. Daniela Vočadlová (STAN)
vocadlova@satalice.cz