O tom, co nás zaměstnává v prvních měsících roku 2016, tentokrát v bodech:

12.02. 2016

Stavební akce:

 • oprava mostu přes trať – řeší odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy, vybrán zhotovitel, akci nutno schválit radou
 •  ul. Za Novákovou zahradou před i za mostem – řeší odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy, bude se opravovat v rámci jedné akce v jednom termínu
 • ul. K Radonicům, Budovatelská – dokončena dokumentace k územnímu řízení
 • K Radonicům – nahlášeny výtluky, oprava komunikací proběhne
 • ul. K Cihelně – rekonstrukce probíhá podle harmonogramu, nyní se staví opěrná gabionová stěna, začaly práce na chodníku, přeložce kabelů a výstavbě veřejného osvětlení – v souvislosti s tím dojde ke krátkodobé odstávce VO

Ostatní:

 • parkování u nádraží – na komunikaci a prostor vedle nádraží byl navezen štěrk za účelem zpevnění plochy, kterou je možno využívat k zaparkování vozidel
 • nová plocha v lesoparku – ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy byly osazeny dřevěné branky na louce v lesoparku, na jaře přibydou stroje pro venkovní cvičení
 • jednali jsme se zástupci odboru životního prostředí o zalesnění pozemků u Vysočanské radiály
 • byly odeslány žádosti na investiční projekty na MHMP (vnitřní rekonstrukce budovy C ve statku, zabezpečení vstupů do MŠ) a žádosti na zvýšení kapacity ZUŠ Marie Podvalové, která má v Satalicích detašované pracoviště v hájence, na MHMP a MŠMT
 • zápis do ZŠ – vyšší počet dětí přihlášených k zápisu ze Satalic a zejména z okolních obcí – bude řešena kapacita 1. ročníků
 • výběrové řízení na ředitele ZŠ – bude vyhlášeno výběrové řízení z důvodu ukončení pracovního poměru s paní ředitelkou Novákovou (odchod paní ředitelky do důchodu)
 • čistička odpadních vod – byly zaslány připomínky k záměru, závěrem zjišťovacího řízení je posouzení záměru dle zákona (velká EIA)
 • žaloba proti aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, která vrátila silniční okruh kolem Prahy do původní trasy přes Suchdol – probíhá správní řízení (hlavním důvodem připojení se k žalobě bylo nezahrnutí Vysočanské radiály do podkladů pro zpracování hlukových a rozptylových studií z roku 2013; radiála je v provozu od 11/2011)
 • vyjádření k reklamační hale Amazon v Horních Počernicích – byly zaslány připomínky k záměru, záměr bude posuzován dle zákona (velká EIA)
 • krizové řízení – proběhla schůzka bezpečnostní rady Prahy 19 (varovné signály, Flaga)
 • Evropské fondy – jednání o možném čerpání dotací na opravu další budovy D ve statku
 • sad u statku – probíhají terénní úpravy podle projektu
 • kultura v zimních měsících – v lednu úspěšně proběhlo ve Sportareálu Deskohraní pro malé i velké (deskové hry, hlavolamy, známé i méně známé společenské hry pro všechny věkové kategorie); byla vyhodnocena soutěž o vánoční výzdobu Satalic – cenu získaly rodiny Henzlova a Koutníkova za půvabné venkovní betlémy
 • poplatek za psy – platí se do konce března 2016
 • Palestra – Kbelská desítka – běh se uskuteční 5. 3. 2016, trasa povede opět přes Satalice, dopravní omezení bude minimální
 • Údržba městské části Praha-Satalice
  Pracovní četa se průběžně věnovala údržbě městské části, mimo jiné to byly tyto oblasti:
  Úklid sněhu v zimním období - chodníky a zastávky MHD v celé městské části
  - Posyp komunikací, chodníků štěrkem, následné zametání
  - Posyp komunikací pískem na nebezpečných místech komunikací
  - Zametání v ulici Hálova, Marvanova, K Cihelně
  - Úklid v ulici Zahrádkářů
  - Demontáž rozbitých skel zastávky Satalická obora
  - Úprava bytu č.p. 78 – výmalba, úprava koupelny, oprava sádrokartonu u bojleru
  - Oprava a výmalba chodby a č.p. 78
  - Čištění střechy buňky 307
  - Úklid listí v parku Budovatelská
  - Instalace dlažby před vchodem do budovy statku
  - Úklid poničeného pletiva z lesoparku