Info starostky – únor/březen 2016

30.03. 2016

Vážení spoluobčané,
v měsících únoru a březnu byly řešeny tyto zásadní méně- i dlouhodobé úkoly:

Ul. K Cihelně
V nejbližších dnech (od 30. 3. do 5. 4.) dojde k pokládce asfaltových konstrukčních vrstev vozovky v úseku ul. K Rybníčku – areál České pošty. Průjezdnost těchto křižovatek bude významně omezena. Od 6. 4. dojde k uvolnění uzavírky části ul. K Cihelně od ul. K Rybníčku po areál České pošty, ale bude zcela uzavřen navazující úsek směrem na Horní Počernice.
Děkujeme obyvatelům v okolí stavby za trpělivost.

Oprava mostu a ul. Za Novákovou zahradou
Zhotovitel zajišťuje podmínky rekonstrukce mostu, která je plánována na jarní měsíce. Oprava vozovky bude následovat.

Ul. K Radonicům
Díky vhodným klimatickým podmínkám mohly být opraveny výtluky na vozovce, zajištěno TSK.

Dopravní opatření v oblasti u nádraží
V ul. Před Tratí bude z důvodu bezpečného průjezdu MHD omezeno parkování, za tímto účelem je možné využít štěrkovou plochu vedle budovy nádraží.

Vnitřní rekonstrukce budovy C
V měsíci březnu byl vybrán zhotovitel, na vnitřní rekonstrukci budovy C, firma Wandel s.r.o. Rekonstrukce by měla být dokončena do 30. 6. 2016 a následně kolaudována. V září předpokládáme otevření Základní umělecké školy pro žáky.

Pronájem prostor spol. Safemed
Areál v ul. Dřevařská byl pronajat společnosti Safemed na dobu určitou jeden rok. Zároveň jsme ve spolupráci s SDH oslovili projekční kancelář, která posoudí možnost budoucího využití části areálu pro potřeby dobrovolných hasičů.

Kapacita prvních tříd základní školy
Vzhledem k počtu dětí přijatých do prvního ročníku základní školy bude nově otevřena třetí třída. Po dohodě se starosty obcí Jenštejn a Radonice dojde k úpravě smluv/dohod o přijímání dětí do satalické školy.

Výběrové řízení na ředitele ZŠ
Na vyhlášené výběrové řízení reagovali tři zájemci. V souladu s vyhláškou 54/2005 Sb. byla jmenována 7členná konkursní komise (členy jsou dva členové určení zřizovatelem školy, jeden člen určený magistrátem hl. m. Prahy, jeden člen – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, jeden člen – pedagogický pracovník, jeden člen – školní inspektor a jeden člen školské rady). Konkurs proběhne v dubnu.

Žaloba proti aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, která vrátila silniční okruh kolem Prahy do původní trasy přes Suchdol – žaloba byla zamítnuta, městské části podaly kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Městského soudu v Praze.

Kultura
Během měsíce dubna nás čekají dva plesy (hasičský a školní), netradiční hudební vystoupení skupiny Marika Singers v sokolovně a tradiční pálení čarodějnic na hřišti u Amazonek.

Údržba městské části
Úprava dvora statku.
Úklid areálu býv. Intertes, likvidace náletů, odvoz odpadu, oprava pletiva.
Údržba bytového fondu.
Údržba a úklid poničeného oplocení, odpadkových košů, okolí autobusových zastávek.
Úklid sněhu, listí, štěrku z chodníků.
Prořez křovin v ul. Hálova, okolí zdravotního střediska.
Montáž dopravního značení v ul. Před Tratí.
Oprava poškozených herních prvků na dětském hřišti.
Čištění okapových vpustí.