Informace starostky – červenec 2017

21.06. 2017

LÉTO „NA MALTĚ“
Obrazně řečeno, neboť přímo na maltu často nedošlo, avšak příhodnější pojmenování letošního léta bychom těžko hledali. Podívejte se na pár fotografií, které vystihují dění v Satalicích během července:

Základní škola
Po zatmelení oken v celém západním traktu budovy jsme se pustili do úprav vstupních prostor školní družiny. Některé příčky byly odstraněny, některé dveře zazděny a jiné vytvořeny. Bude tak lépe využita vstupní chodba jak ve prospěch rodičů, tak ve prospěch dětí, kterým tak vznikne další plocha pro jejich aktivity.
Fotky ŠD

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky začaly bourací práce a odstranění starých konstrukcí, v souvislosti s nimi musela být dočasně sejmuta ze střechy budovy i siréna. Kvalitní trámy, které uvidíte na fotkách, zůstanou zachovány a budou součástí nové stavby.
Fotky sýpka

Budova kravínu také prochází zásadními úpravami. Nová střešní krytina zajistí, aby do ní nezatékalo, okna a vrata nabydou jednotný ráz, bude obnovena fasáda a mimo jiné opravíme také zeď podél komunikace.
Fotky kravín B

K těmto dvěma akcím přibyla další, stejně nutná, a to plynofikace celého areálu. Tím bude zajištěno bezpečné vytápění v objektech, kde dosud nebylo.

Dokončena lokální obnova povrchů komunikací
V ulicích Marvanova, Hálova, K Pyramidce, Drahelická, Zahrádkářů proběhla úprava komunikace na místech, kde se zámková dlažba propadala nebo byla znečištěná nebo poničená. Byla dokončena obnova povrchu chodníku v ul. Za Školkou a přístupové cesty k ordinacím lékařů.
foto chodníky

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Zahájena byla očekávaná oprava komunikace v ul. U Arborky. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Sportareálu přispěje vybudování chodníků a úprava parkovací plochy při vjezdu z ul. Budovatelská.

Anenská pouť ve Sportareálu
O zábavu se tentokrát postarali sataličtí dobrovolní hasiči, kteří přichystali skvělou zábavu pod širým nebem pro malé i velké – informovali jsme samostatně, fotografie najdete ve fotogalerii.
Moc děkujeme!