PŘIPOMÍNÁME – MÍSTNÍ POPLATEK ZA DRŽENÍ PSA A NÁJEMNÉ ZA ZAHRÁDKY V ROCE 2018

03.01. 2018

Do konce března je splatný místní poplatek za držení psa. Poplatek lze uhradit v pokladně úřadu nebo bankovním převodem na účet 0502655998/6000, variabilní symbol 1341 + číslo popisné Vašeho domu.

Do konce dubna je splatný nájem za pronájmy pozemků ve správě MČ Praha-Satalice např. v ulici Před Tratí, zahrádek v ulici K Radonicům a pozemků pod garážemi v ulici U Řempa.

Prosíme všechny držitele psa a nájemce o včasnou úhradu.