Most přes železniční trať je otevřen

22.03. 2018

V minulých dnech proběhlo statické posouzení mostku, podle vyjádření statika je způsobilý k pojíždění vozidel s nosností do 3,5t.

Upozorňujeme na nutnost zvýšené opatrnosti v místě chybějící opěrné zdi.