MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

28.03. 2018

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A
Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele