Literární soutěž - vyhodnocení

08.05. 2018

Na akci Čarodějnice byli vyhlášeni vítězové literární soutěže pro děti, pořádané MČ Praha-Satalice. 

Výherci soutěže se stali: 
Jan Belšán; Lukáš Hrdlička; Aleš Klášterka; Alžběta Lisá, Adéla Pfefferová a Kateřina Kalčíková; Anička Matrasová; Alžběta Nováčková; Markéta Valentová; Štěpán Voda a Lukáš Janda. 

Děti, které se soutěže zúčastnily, a ještě si nevyzvedly odměnu za účast v soutěži (případně za vítězství), si ji mohou vyzvednout do 16. 5. na úřadě MČ v kanceláři v přízemí. 

Soutěže se zúčastnilo 93 dětí. Všechny příběhy, které děti odevzdaly, byly vydány v knize nazvané stejně jako téma soutěže, tedy U nás v Satalicích. Kniha je k dispozici ve dvou výtiscích v místní veřejné knihovně (v budově MŠ), jedno vydání najdete v knihovně ZŠ Satalice a jedno vydání je k nahlédnutí na úřadě MČ. 

Máme radost, že se ozvalo i několik zájemců o koupi knihy. Pokud byste si knížku také rádi pořídili, napište nám na e-mail kulturasatalice@gmail.com. Podle počtu zájemců zjistíme cenu dotisku a následně knihy objednáme. 

Děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily!