JAK PŘIPOMÍNKOVAT NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU?

28.06. 2018

Každý občan může dát připomínku k projednávanému návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu. Pokud nevíte, jakou formu zvolit, najděte si na webu IPR stránku https://plan.app.iprpraha.cz, klikněte na piktogram s mapkou a názvem PROHLÍŽENÍ VÝKRESŮ. Vpravo nahoře najdete šipku s obálkou, která vám po rozkliknutí nabídne možnost registrace a poté budete moci napsat připomínku ve správném formátu.

Důležité! V současné době systém neslouží pro samotné podání.
Vygenerovaný formulář je nutné následně podepsat a doručit pořizovateli (tzn. odboru územního rozvoje hl. m. Prahy) jedním ze způsobů uvedených ve vystavené veřejné vyhlášce o společném jednání (emailem, datovou schránkou, poštou či na podatelnu).