Výzva k podání nabídky na úpravu hřiště pro družinu ZŠ Praha 9 - Satalice