VELIKONOČNÍ POZDRAV

18.04. 2019

PŘEJEME VŠEM SLUNEČNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY, BOHATOU POMLÁZKU, PŘÍJEMNÁ RODINNÁ SETKÁNÍ A DEVÁŤÁKŮM CHVÍLE ODDECHU PO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH.

VŠEM DRŽÍME PALCE!

VELIKONOČNÍ POZDRAV