Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

17.06. 2019

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019 Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Jedná se významný dokument, jehož cílem je střednědobé koncepční a strategické řešení dopravního systému jako celku v souladu s principy udržitelné mobility. Současně rozpracovává Strategický plán hl. m. Prahy pro oblast dopravy, splňuje parametry plánu udržitelné mobility dle příslušných metodik Ministerstva dopravy ČR, Evropské komise a iniciativy JASPERS, a stane se hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje, čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 13/21 dne 11. 1. 1996).
Všechny dokumenty a další informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách www.poladprahu.cz. V případě souvisejících dotazů využijte kontaktní e-mail mobilitapraha@praha.eu.
 

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí