Kotlíkové dotace III

12.11. 2019

Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 9. 2019 Pravidla dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" a vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu.  

Ukončení příjmu žádostí:   30. 10. 2020 v 16:00 hod.

Více informací neleznete na http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii...