Adapterra Awards

04.03. 2020

Hlavní město Praha se letos zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje již realizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu ve 4 kategoriích: volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov. Ve druhém ročníku soutěže budou nově oceňovány i projekty realizované na území hlavního města Prahy ve speciální kategorii „Cena Prahy“. Právě pražská kategorie má vyzdvihnout kvalitní a účinná opatření, která mohou být inspirací pro další velká města, která stejně tak trpí přehříváním, nedostatkem zeleně nebo přívalovými dešti. Inspirativní, již realizovaná opatření adaptace na změnu klimatu může do soutěže přihlásit jednotlivec, organizace, městská část – ať už jako vlastník, investor, realizátor, nebo projektant, a to do 31. března 2020 (23:59 hod.) prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez. Výherce a další umístění v jednotlivých kategoriích vyhodnotí odborná porota. Cenu sympatie získá projekt s největším počtem hlasů veřejnosti.
Typická adaptační opatření ve městě především přispívají ke zmírnění efektu tepelného ostrova, zlepšení mikroklimatu a také využívají a zadržují dešťovou vodu, případně ji rychle odvádějí při silných přívalových srážkách. Příkladem je budování povrchů propustných pro dešťovou vodu nebo zvětšení ploch zeleně. V pracovním prostředí může jít například o projekty nových technologických řešení provozů i kancelářských budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů energie. Na úrovni rodinných domů může jít například o opakované využití vody včetně šedé a dešťové nebo zlepšení mikroklimatu v okolí pomocí zelené střechy, přírodní zahrady, vodní plochy či domácí kořenové čistírny. I na území Prahy jsou potřeba projekty pro volnou krajinu jako přírodě blízká protipovodňová ochrana, protierozní opatření na zemědělské půdě, obnova a revitalizace potoků, rybníků apod.

Soutěž organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s odborným partnerem Integra Consulting s.r.o. Hlavní město Praha uzavřelo s Nadací Partnerství smlouvu o spolupráci pro rok 2020 a 2021 usnesením Rady HMP č. 2828 ze dne 16. 12. 2019.
Na stránkách soutěže jsou dále zveřejněny detailní soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů a oznámení vítězů. Zároveň je zde k dispozici databáze úspěšných projektů z minulého ročníku. Výherce a další umístění v jednotlivých kategoriích vyhodnotí odborná porota. Všechny finálové projekty se dále zúčastní veřejného on-line hlasování o cenu „Sympatie veřejnosti“, které proběhne v srpnu a září 2020. Vítězné projekty budou zveřejněny na slavnostnímvyhlášení, které se koná vždy 4. listopadu daného roku v Praze.Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží ceny a možnost se zúčastnit zahraniční exkurze zapříklady dobré praxe adaptačních opatření, která se uskuteční na jaře 2021.