Karanténa a svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy do 24. 3. 2020

17.03. 2020

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24.3.2020 následovně:

  1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  2. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  3. Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.

Dále:

  1. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
  2. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24.3.2020.
  1. Svoz nebezpečného odpadu:
  1. Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
  2. Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
  3. Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.