Proč jsou zaváděna další opatření k omezení šíření viru?

27.10. 2020

CO SE DĚJE V NAŠÍ POPULACI A PROČ JSOU NUTNÁ OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU?

Ministerstvo zdravotnictví vysvětluje v přiložené prezentaci, co se děje nyní v naší populaci a jaký je možný vývoj.
 
Při velkém množství nakažených osob v populaci dochází k nekontrolovanému šíření nemoci. Dochází k šíření nemoci mezi velkým množstvím osob a zvyšuje se zátěž na zdravotní systém, což pozorujeme právě v těchto dnech.

Na snímku č. 3 je v grafu uveden vysoký počet pozitivních testů, což znamená vysokou virovou nálož v obyvatelstvu. Proto je v současné situaci opravdu nutné snížit hodnotu reprodukčního čísla pod 1. Jen tak začne klesat tlak na zdravotnický systém a snížíme riziko plošné nákazy mezi lidmi.
 
Opravdu velkým problémem je vysoký počet nakažených seniorů. Jen za září – říjen evidujeme 182 clusterů (myšleno plošné nákazy) v sociálních zařízeních. A bohužel více než 3 340 diagnostikovaných pacientů v senior ním věku.

  • V datech vidíme velký růst nákazy mezi seniory, nové počty za poslední dny dosahují běžně 2000 denně (65+) anebo 900 - 1000 (75+). Zejména kategorie 75+ může způsobit až skokové navyšování celkového počtu hospitalizací.
  • Jen za poslední tři dny bylo diagnostikováno 5 769 COVID+ ve věku 65+ a 2 634 COVID+ ve věku 75+.

Všechna tato data vedla k zavedení plošných opatření, neboť dosud přijatá opatření nestačila zamezit šíření onemocnění.
 
Právě na základě vyhodnocení dat MZČR muselo přistoupit k OMEZENÍ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ, protože je to nejúčinnější opatření proti šíření nákazy COVID-19 a všechna ostatní protiepidemická opatření přijímána od srpna do půlky října nestačila snížit vysokou virovou nálož v obyvatelstvu.
Hlavním cílem těchto opatření je ochrana před kritickým přetížením zdravotního systému a zabránění přenosům od nakažených a infekčních osob, které nemusí mít příznaky a v důsledku nerespektování opatření mohou infikovat své okolí.