Leták ve vašich schránkách 

09.03. 2022

Vážení spoluobčané, 

spolu se zpravodajem jste ve schránce obdrželi letáček s informacemi o tom, co bychom měli mít doma připraveného pro případ nedostatku elektrického proudu či jiné havárie. Některé z vás to bohužel vystrašilo, proto uvádíme na pravou míru, že bezprostřední ohrožení našim občanům nehrozí, avšak s omezením dodávek proudu je vždycky dobré počítat, a to i v klidnějších dobách. Protože zpravodaj byl už vytištěn, připojili jsme tyto informace samostatně.

Omlouváme se, pokud Vás tyto informace zneklidnily. 

Milada Voborská,

starostka

znak MČ