26. 5. od 16 hodin Malá zahradní slavnost aneb Den otevřených dveří v myslivně

18.05. 2022

VE ČTVRTEK 26. 5. OD 16 DO 18 HODIN JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI K NÁVŠTĚVĚ ZREKONSTRUOVANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY.

Otevře se po téměř roční rekonstrukci, která ji opět zpřístupní široké veřejnosti - jejím novým využitím budou služby fyzioterapie a rehabilitace.

Rekonstrukce probíhala pod dozorem památkového ústavu, který dbal na zachování technologických postupů a materiálů odpovídajících vzniku stavby. Z toho důvodu není ještě dokončena finální úprava fasády, která vyžaduje určitý čas pro dodržení technologických podmínek, aby nedošlo k jejímu narušení. Definitivní podobu dostane v průběhu července.

Pro dodržení současných nároků na stavby v souvislosti s klimatickými změnami byla vytvořena podzemní nádrž k zadržení dešťových srážek a následně bude voda využívána k zálivce čerstvě osazené zeleně.

Prostranství před budovou je upraveno a zpřístupněno nejen čekajícím klientům, ale i návštěvníkům sousední kaple sv. Anny a kolemjdoucím.

K finančnímu zajištění rekonstrukce městská část využila dotaci hl. m. Prahy. Hodnota přestavby dosáhla částky 12 056 642 Kč.

Nad stavbou měli dohled autor projektu Ing. arch. Jiří Šesták a odborník Národního památkového úřadu Ing. arch. Ondřej Šefců. Oba byli pozváni a těšíme se, že přijdou společně s námi symbolicky vrátit památku k životu.

Přijďte se podívat do nových prostor kdykoli v době od 16 do 18 hodin.

Od 17 hodin si můžete vyslechnout koncert dobové klasické hudby – houslová sóla a dueta v podání Jiřiny Štrynclové a  Anny Dvořáčkové.

Vstup je volný, drobné občerstvení zajištěno.