Studie materiálových toků textilu v Praze - dotazník

08.06. 2022

Na základě plánované legislativy, kdy budou mít obce povinnost od 1. 1. 2025 separovaně sbírat textil na svém území, započal MHMP, odbor ochrany prostředí, spolupráci s inovační agenturou Ideasense s.r.o. na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Jejími hlavními cíli jsou doplnění datových mezer v oblasti nakládání s textilem na území Prahy a namyšlení budoucího fungování sběru a nakládání s textilem současně se zapojením principů cirkulární ekonomiky.
Důležitou součástí studie je zároveň představa o spotřebních návycích občanů Prahy. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, doptávající tuto problematiku.

Chcete přímo ovlivnit, aby v Praze vznikalo méně textilního odpadu a aby nacházel další praktické využití? Zajímá nás Váš názor, abychom lépe porozuměli, které z připravovaných řešení bude pro Pražany to NEJ. Klikněte prosím na link níže a vyplňte dotazník, zabere Vám to pár minut. Výsledky průzkumu následně zveřejníme na FB MHMP. Předem děkujeme i za sdílení na Vaše blízké (a třeba i ty, kteří běžně nejsou online).

https://www.click4survey.cz/s4/51113/textil

Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, Oddělení odpadů