Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2023

07.11. 2022

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace je ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“. Text Programu naleznete v příloze.

Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně.