Poslední rozloučení s Vojtěchem Vaňharou

14.11. 2022

V pondělí 21. 11. ve 13 hodin se naposledy můžete rozloučit v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři s panem Vojtěchem Vaňharou, který podlehl dlouhé nemoci ve věku 72 let. Pan Vaňhara byl starostou městské části Satalice v letech 1999-2010, kdy se zasloužil o významný polistopadový rozvoj Satalic. Za jeho vedení byla mj. rozšířena základní i mateřská škola, rekonstruovány vozovky a chodníky, došlo k výstavbě nové budovy Sportareálu a další. 

Upřímnou soustrast celé rodině.