Pořízení užitkového a osobního elektromobilu pro MČ Praha-Satalice

17.03. 2023

Zastupitelstvo Městské části Praha-Satalice dne 28. 2. 2023 usnesením č. 9/4/2023 schválilo zveřejnění záměru na pořízení elektrického multifunkčního užitkového vozidla v kategorii N1,

s nadstavci na zimní a letní údržbu komunikací a zeleně, do max. ceny 2 500 000 Kč

 a elektrického osobního vozidla v kategorii M1 /menší vůz nižší střední třídy/, do max. ceny 1 000 000 Kč vč. dobíjecí stanice.

Následovat bude podání žádosti o získání dotace z výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR č.3/2022,

která je poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla, s maximální procentuální hranicí 50 %.

V případě získání dotací z SFŽP ČR bude vyhlášeno výběrové řízení /veřejná zakázka malého rozsahu v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podmínek SFŽP ČR/.

Výsledky výběrového řízení a konkrétní výběr dodavatele bude schvalovat ZMČ Praha-Satalice, následně bude podána žádost o dotaci na spolufinancování na MHMP,

která by mohla pokrýt až 50 % finančních nákladů MČ Praha-Satalice na pořízení elektromobilu.

Časový horizont finální dodávky je rok 2024.

Cílem projektu je snižovaní emisních plynů CO2, snížení hlukové zátěže, výrazné snížení nákladů na servis, údržbu a provoz.

Záměry č.11/2023 a č. 12/2023 byly dne 17. 3. 2023 zveřejněny na elektronické úřední desce úřadu MČ Praha-Satalice

obrázek