19. 4. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SATALICE

21.03. 2023

ZÁPIS DO ZŠ SATALICE SE KONÁ VE STŘEDU 19. 4. OD 13 DO 18 HODIN.

Objednávání dětí do časového plánu zápisu hlaste telefonicky u asistentky ředitelky školy na tel. čísle 286 002 911 od 3. 4. 2023 do 5. 4. 2023 a od 11. 4. 2023 do 13. 4. 2023 vždy od 9.00 do 15.00 hodin.

Potřebné dokumenty a náležitosti, které je třeba přinést k zápisu, jsou uvedeny v přílohách.