Český den proti rakovině - kytičky k zakoupení v KC a knihovně

15.05. 2024

Na podporu léčby rakoviny je připraven již 28. ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině, letos zaměřený na prevenci rakoviny prsu a screeningové programy.

Kytičky v Satalicích vám nabídneme:

- v KOMUNITNÍM CENTRU ve středu 15. 5. v KC od 10 do 20 hodin,

- v KNIHOVNĚ ve čtvrtek 16. 5. od 9 do 11 hodin a od 15 do 18 hodin.

Příspěvek za kytičku se nemění je 20 Kč (případně i více, záleží na vás :-). Děkujeme za podporu!

 

Více informací o celém programu naleznete na stránkách Český den proti rakovině - www.cdpr.cz