Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!

01.10. 2013

Slavnostní jízdou z Prahy-Čakovic na Masarykovo nádra.í byl dnes zahájen provoz nové pravidelné linky S34, která dopraví obyvatele Satalic do centra města za pouhých 15 minut.

Při této příle.itosti se se?li starostové městských částí Čakovic, Satalic, Vinoře spolu s představiteli společnosti Ropid a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, bez jejich. podpory by vznik nového spojení nebyl mo.ný. Mimořádnou zásluhu na uvedení nové linky do provozu mají předev?ím první náměstek primátora Vávra a radní pro dopravu Pařízek.

Provoz nové linky bude zaji??ovat dopravce K?C Doprava, s.r.o. Spoj bude jezdit ze Satalic směrem do centra v pracovní dny ka.dou hodinu od 5.26 do 19.26, zpátečním směrem vlak vyjede z Masarykova nádra.í ka.dou 20. minutu, tedy od 6.20 do 20.20.

Ve vlacích platí tarify PID, cestovat mů.ete s Open Card, s označenou jízdenkou, případně si jízdenku zakoupit u přepravce - u předních dveří vlaku.

Proto.e jde prozatím o testovací provoz, doufáme, .e budete linku při svých cestách do centra města hojně vyu.ívat, abychom o výhodu rychlého spojení do centra opět nepři?li!
.....................................
Společnost Klub .elezničních cestovatelů se ji. přes 25 let zabývá obnovou historických vozů i lokálních tratí. Je provozovatelem tzv. nostalgických osobních vlaků, mimo jiné např. Pra.ského motoráčku, který vyrá.í od Hlavního nádra.í vinohradským tunelem přes .elezniční most na Smíchov, Motol a Zličín, dále historických parních vlaků vypravovaných při zvlá?tních příle.itostech i tematických jízd, např. na Den dětí nebo na Mikulá?e.

Více informací o dopravci naleznete na stránkách Klubu .elezničních cestovatelů - www.kzc.cz.

 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!
 Do centra Prahy za 15 minut bez přestupu!