Báječný dětský den

02.06. 2015

Oslava Dne dětí ve Sportareálu Praha-Satalice proběhla ve spolupráci s místními spolky a sdru.eními. Na organizaci se s městskou částí Praha-Satalice podílely TJ SK Satalice, Inlinetalent, Sdru.ení dobrovolných hasičů a Sdru.ení myslivců. Novou zajímavostí byla účast občanského sdru.ení "Novofundlandský pes v nouzi", které pomáhá psům i kří.encům tohoto plemena. Ztrátu majitele nebo ?patné podmínky jim nadace pomáhá překonat a najít nový milující domov. Koho pejskové zaujali, dal?í informace zjistí na http://nfvnouzi.webnode.cz.

Soutě.í se zúčastnily děti v?ech věkových kategorí, byly pro ně připraveny sportovně-dovednostní úkoly. Náv?těvnost vzrostla oproti minulému roku ze 156 na neuvěřitelných 238 soutě.ících dětí!
Po splnění disciplín čekala oslavence sladká odměna a tradiční vyvrcholení akce - stříkání pěny pod velením sboru hasičů. Ke spokojenosti v?ech nám přálo i počasí.

Rádi bychom poděkovali v?em, kteří na Dětský den při?li, i těm, kteří se podíleli na jeho přípravě a organizaci.

autor fotografií: Jan Piroch

video: https://youtu.be/aGfPeIPHhqo