Báječný dětský den

02.06. 2015

Oslava Dne dětí ve Sportareálu Praha-Satalice proběhla ve spolupráci s místními spolky a sdru.eními. Na organizaci se s městskou částí Praha-Satalice podílely TJ SK Satalice, Inlinetalent, Sdru.ení dobrovolných hasičů a Sdru.ení myslivců. Novou zajímavostí byla účast občanského sdru.ení "Novofundlandský pes v nouzi", které pomáhá psům i kří.encům tohoto plemena. Ztrátu majitele nebo ?patné podmínky jim nadace pomáhá překonat a najít nový milující domov. Koho pejskové zaujali, dal?í informace zjistí na http://nfvnouzi.webnode.cz.

Soutě.í se zúčastnily děti v?ech věkových kategorí, byly pro ně připraveny sportovně-dovednostní úkoly. Náv?těvnost vzrostla oproti minulému roku ze 156 na neuvěřitelných 238 soutě.ících dětí!
Po splnění disciplín čekala oslavence sladká odměna a tradiční vyvrcholení akce - stříkání pěny pod velením sboru hasičů. Ke spokojenosti v?ech nám přálo i počasí.

Rádi bychom poděkovali v?em, kteří na Dětský den při?li, i těm, kteří se podíleli na jeho přípravě a organizaci.

autor fotografií: Jan Piroch

video: https://youtu.be/aGfPeIPHhqo

 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den
 Báječný dětský den