První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU

28.08. 2015

Děkujeme všem partnerům a účastníkům prvního ročníku turnaje na umělém ledě - HFL CUPU. Turnaje se zúčastnil tým HC EKONOM, Cross Czechs, ?aludi a Black Bridge. Jsou to týmy slo.ené z hobby hokejistů. Celý turnaj probíhal ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, navíc hráči ctili pravidlo fair play. Po celou dobu turnaje dbal na dodr.ování pravidel profesionální rozhodčí. Výbornou práci odvedl také moderátor. Vítězem se stal tým HC EKONOM, který si suverénně do?el pro zlato bez jediné porá.ky. Po skončení základní části byly pro účastníky připraveny dovednostní soutě.e. Byla to soutě. o nejtvrd?ího a nejpřesněj?ího střelce. Nejtvrd?í střelec vystřelil puk rychlostí 139 km/h a nepřesněj?í střelec zasáhl pukem terč čtyřikrát z pěti pokusů.

Hři?tě bylo k dispozici pro veřejnost v sobotu po skončení turnaje a celou neděli. Pro děti zde byl po celý víkend skákací hrad. Partner turnaje nabízel mo.nost projet se v úplně nově |kodě Superb a Fabii.
Na fotky z turnaje se mů.ete podívat na facebooku Sportareál Satalice.
Ji. se plánuje další ročník tohoto turnaje předbě.ně na první polovinu června.
Pavel Kořínek, jednatel SAS

 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU
 První ročník turnaje na umělém ledě - HFL CUPU