Setkání seniorů

10.06. 2017

Dne 10. 6. se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání seniorů, kteří oslavili své jubileum v dubnu a. červnu 2017.
Na úvod zahrály děti ze ZU| Marie Podvalové pod vedením paní učitelky Rosíkové, potom starostka M. Voborská předala seniorům hodnotný dar a kytičku. Nakonec se rozproudila dru.ná zábava.

Autor fotografií: Jan Piroch