Koncert žáků ZUŠ Praha-Satalice

13.06. 2018

konaný dne 23. 5. 208 v rámci akce: Celostátní happening ZUŠ – ZUŠ Open
Foto: Jan Piroch