Místní poplatek za psy

Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1. do 31. 3. v každém roce.

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu, poskytnutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, případně majitelé, kteří si vezmou psa z útulku a doloží to příslušnými doklady, zaplatí poplatek:

  • 300,- Kč za jednoho psa
  • 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa
  • 200,- Kč za jednoho psa, je-li držitel poživatel invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem
  • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa, je-li držitel poživatel invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem
  • 600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu
  • 900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 0502655998/6000, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)