Žádost o poskytnutí informace

(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Městská část Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail: urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc

Žádost o informace- (místo a způsob, jak získat příslušné informace):

  • osobně na podatelně MČ Praha – Satalice,
  • písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
  • Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu e-mailovou adresou: urad@mcsatalice.cz