Zábor veřejného prostranství

přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 482

Poplatek za zábor veřejného prostranství např. za umístění lešení, kontejneru, stavebního materiálu či výkopu stanovuje  § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p. a  obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění p. p. a registrační (poplatková) povinnost podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  ve znění pozdějších předpisů.