Odvoz komunálního odpadu

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti, tj. pro oblast Prahy 9 – AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38, Praha 10, tel. 296 339 917-9, obchod@ave.czPo,St 8:00 - 18:00; Út,Čt 8:00 – 17:00; Pá 8:00 – 15:00.

V případě změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum AVE CZ odpadové hospodářství.

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady  na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.

Kontaktní telefony:

  • 236 003 960
  • 236 003 967
  • 236 003 982
  • 236 003 983
  • 236 003 987
  • 236 003 988
  • 236 003 992
  • 236 003 995
  • 236 003 996
  • 236 003 998