Základní složky IZS

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
http://www.zzshmp.cz

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie

Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz