Závěrečný účet za rok 2011 + Hospodářská činnost za rok 2011 v Kč