Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb.