Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím