Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím